Hoppa till innehåll

Ecenea är ett marknadsledande kunskapsföretag inom offentlig upphandling och strategiskt inköp med verksamhet på fler än 20 orter i Sverige. Ecenea breddar nu sitt utbud av tjänster för att även kunna hjälpa offentlig sektor med att genomföra kostnadseffektiva direktupphandlingar med samma höga kvalitet som de annonserade upphandlingarna. Ecenea har genomlyst marknadens systemstöd för direktupphandlingar och har valt att ingå ett samarbete med AreaChica AB.

”Vi ser att många kommuner och regioner har utmaningar med sina direktupphandlingar, det kan gälla hela processen från att ställa rätt krav till konkurrensutsättning, dokumentation och avtal. Här ser vi att AreaChica har utvecklat ett mycket användarvänligt systemstöd som gör det väldigt enkelt och snabbt att genomföra en komplett direktupphandling. Tack vare AreaChicas funktionella systemstöd tillsamammans med vår erfarenhet av upphandling kan vi nu erbjuda våra kunder en mycket attraktiv prisbild även för direktupphandlingar. Vi tror att det här är ett kundbehov som kommer att öka kraftigt, inte minst med tanke på förslagen på ny lagstiftning som skärper dokumentationskraven, ett ökad fokus på hållbarhet och att över tid säkerställa att få rätt produkter och tjänster till rätt pris.” säger Daniel Lindgren, grundare av Ecenea.

”Vi på AreaChica har fått mycket uppmärksamhet och beröm för vårt användarvänliga och funktionella systemstöd. Det är särskilt viktigt för direktupphandlingar som ofta genomförs ute i verksamheten av personer som inte är upphandlare till yrket. De personer som gör direktupphandlingar har fram till idag i stor utsträckning valt att använda mail och telefon för att det är enkelt och att de systemstöd som finns har upplevts som krångliga. Den problematik som då uppstår kring dokumentation, konkurrensutsättning och kontroll vill vi hjälpa till att lösa med hjälp av ett komplett systemstöd som alla kan använda. Att få göra det tillsammans med Ecenea som är Sveriges bästa upphandlingskonsultbolag är för oss att slå två flugor i en smäll. Dels kan vi erbjuda Ecenea och Eceneas kunder en komplett tjänst för direktupphandling och så hoppas vi att fler inom offentlig sektor får kunskap om vårt användarvänliga systemstöd som kan användas för samtliga upphandlingsformer.” säger Ola Lindewald, Vd på AreaChica AB.