Hoppa till innehåll

Vi genomför den 16:e maj årets största seminarium för offentlig sektor med inriktning på hållbarhet och upphandling. Vi inspirerar och förmedlar kunskap för att öka hastigheten i omställningen och nå målen i Agenda 2030. På seminariet diskuterar vi hållbarhet med fokus på upphandling, vi kommer särskilt beakta vikten av affärsanalys, förstudie, leverantörsbedömning/kvalificering/screening och upphandlingsprocessen. Vi pratar även om vikten av att digitalisera och kunskapsdela och hur utvecklingen av kommande lagstiftning ser ut.

Våra prominenta talare är :
Gustav Stenbeck – Gustav är entreprenör, affärsängel och en av Sveriges mest anlitade talare inom hållbarhet. Gustav börjar med att gå igenom och sätta ett tydligt ”varför” och svarar på frågan ”vad händer om vi väntar?”

Peter Nohrstedt, Hållbarhetschef Adda Inköpscentral – Peter berättar om hur Adda Inköpscentral hanterar hållbarhet och kopplingen mot Agenda 2030 genom hela sin ramavtalsprocess – från affärsanalys, upphandling och sist men inte minst uppföljning. ”Utan uppföljning riskerar hållbarhetskrav att bli ett slag i luften och riskerar att missgynna de leverantörer som jobbar seriöst med hållbarhetsfrågorna”

Maria Collin, Head of Sustainablity Nordics på HP – Maria pratar om Sustainable Procurement och möjligheten för ”köpare” att ställa krav på leverantörer, samt generellt om HP:s Supply Chain Responsibility Program och hur det svarar mot de ökade kraven på leverantörens dokumentation och compliance av sin inköpsprocess.

William Lundström & Elin LööwTendium – William och Elin presenterar en ny, unik rapport om krav på miljöledningssystem. Genom AI har Tendium analyserat data från hela 2022 – ca 18 000 upphandlingar och 200 000 upphandlingsdokument.

Hans Engström, senior rådgivare på Centigo med inriktning på offentlig sektor. Hans pratar om varför vi alltid i upphandlingar ska utgå från livscykelkostnader utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Hans ger också konkreta exempel på hur du går tillväga.

Ola Lindewald, Vd AreaChica pratar om vikten av att dela kunskap och hur vi kan systematisera kunskapsdelning, hur vi förbättrar hållbarhetsarbetet genom en digitalisering av upphandlingsprocessen och hur vi gör mer professionella leverantörsbedömningar som följer lagstiftningen (ex ryskt ägande, brottsregister) mm för alla typer av upphandlingar, även direktupphandlingar.

Kristina Hagström-Ilievska Hagström Ilievska, entreprenör, hållbarhetsprofil och grundare av den ideella organisationen From one to another. Kristina beskriver sin metodik som har fokus på att bygga kulturen i företaget där blir resultatet nöjda medarbetare som i sin tur gör kunderna nöjda. Så bygger vi hållbara bolag för både individ och business.

Tid och datum: 16:e maj 13:00-15:00

Tipsa gärna dina kollegor! Länk till anmälan här https://events.teams.microsoft.com/event/f459499f-acce-4c68-84e2-015f289523f0@552f8c43-52a1-417e-a34b-22f9df33fba7.

Eventet är kostnadsfritt.

Varmt välkommen och väl mött den 16:e maj😊🤩☀️