Hoppa till innehåll

Efter nästan 150 000 rader ny kod och 1200 timmar i utveckling är vi nu i mål med vår nya produktrelease!

Vi tror stenhårt på användarvänlighet i alla led och att vårt systemstöd ska hjälpa våra kunder och deras leverantörer att ha en hög kvalitet på ALLA inköp och upphandlingar. Vi har sett att problematiken ofta finns i de inköp som görs ute i verksamheten och det kanske viktigaste området då är att få inköp, ledning och verksamhet att samverka. Därför finns ett workflow system, ett beställningsformulär och ett nytt admin-gränssnitt med i vår nya release!

Hur fungerar det? 🤔
VI har utvecklat ett process-stöd tillsammans med ett beställningsformulär där alla med ett inköpsbehov i verksamheten kan skicka sitt inköpsbehov till inköpsfunktionen. Beställningsformuläret läggs där användaren är, vilket ofte är tex Teams eller Slack. Beställningen kommer in via vår tjänst till inköpsfunktionen och de kan då med vårt workflow-verktyg passa beställningen vidare till ansvarig inköpare eller neka beställningen om det tex redan finns ett avtal på det som ska köpas in. Den ansvariga inköparen som får beställningen kan sedan importera formuläret som beställaren skrivit och använda det i sin nya upphandling. Beställaren och upphandlaren kan sedan samverka i upphandlingen. 🤝

Något annat vi satsat stenhårt på är att utveckla vårt admin-gränssnitt så att du som inköpschef kan skapa skräddarsy dina egna upphandlingsprocesser, skapa egna beställningsformulär, sätta behörigheter och samverka med andra personer i en och samma upphandling. Vi har märkt från våra kunder att det finns ett stort intresse och behov för self-service och vi är därför glada att kunna ge dem precis det.

Nu är vi live med den nya releasen och vi tänker att vi ska ha en releasefest – både på nätet och på vårt nya kontor i Kräftriket. Då tänker vi även presentera vår nya DIS-funktion, vilket även det är en stor del av vår vision – att göra upphandlingen mer dynamisk. En mer dynamisk upphandling minskar riskerna för både köpare och leverantörer, vilket är extra viktigt för våra mindre och lokala leverantörer som gynnas av kortare och mer situationsanpassade kontrakt.

Här får ni höra vad vår Tech lead Fredrik Pedersén säger om vår nya release!!