Hoppa till innehåll

I dagarna har det kommit en väl genomförd studie och rapport om systemstöd för direktupphandlingar som genomförts på uppdrag av upphandlingsenheten på Halmstads kommun. En rapport som vi uppmanar alla som arbetar med offentlig upphandling att läsa!

Rapporten utvärderar primärt systemstöd för direktupphandlingar från leverantörerna AreaChicaMercell och Primona. Studien har genomförts under perioden mars – maj 2022 av Olle Petersson och Izabelle Brink Joza med analys av både leverantörens samarbetsförmåga, flexibilitet och systemens funktionalitet och användarvänlighet..

För oss på AreaChica så är det oerhört glädjande att i studien beskrivas som agila, att vi har en sällsynt bra kunddialog och att vi är den enda leverantören som har ett systemstöd som helt kan anpassas efter kundens unika önskemål om processer för leverantörsbedömning och upphandling. Att arbeta agilt och att erbjuda ett flexibelt systemstöd är ett av våra kundlöften och också det område som vi tror är allra viktigast för att vår kund ska lyckas med sin digitaliseringsresa! 📳

Vi på AreaChica är väldigt glada för att Halmstads kommun valde att göra den här studien som vi och många andra kan ta lärdom av, både på köparsidan och leverantörssidan. Värt att nämna är att de system som testades i olika utsträckning omgärdades av barnsjukdomar och att något system inte kunde testas live då det ännu inte var färdigt för lansering. För vår del har studien inneburit en massa inspiration och ett ännu mer intensivt utvecklingsarbete,, vilket har resulterat i stora förbättringar på flera viktiga områden!
.
Avslutningsvis vill vi lyfta fram projektgruppens sammanfattning, som så väl fångar den utmaning som finns med direktupphandlingar. De pekar också på att det bör vara prioriterat att hitta fungerande och relevanta lösningar som löser problematiken med bristande kravställning, konkurrens och dokumentation för direktupphandlingar.

Projektgruppen sammanfattar sin rapport med
”Projektgruppen har upplevt och anser att det engagemang som direktupphandlingar genererar är för lågt. Projektgruppens ingångsvärde är att en upphandling, oavsett värde eller förfarande är en affär som genomförs med medel från skattebetalare bör behandlas och respekteras därefter. Genom analys, intervjuer som skett internt och externt konstateras att direktupphandlingar inte får det systemstöd som bör ges. I förlängningen kan det leda till att direkt olämpliga eller felaktiga offentliga affärer genomförs. I ett framtida arbete där direktupphandlingar inte skapas möjligheter för osund konkurrens, jäv och en bristfällig kvalitetssäkring.”

Vi vill också rikta ett stort tack för all proaktivitet och engagemang till Olle Petersson och Izabelle Brink Joza samt upphandlings-enheten på Halmstads kommun.

Vill ni ha rapporten så maila oss så återkommer vi omgående! 🌟