Hoppa till innehåll

Från mejl till moln

De flesta inköpen sker fortfarande helt eller delvis på mail
och telefon där mycket av dokumenten sparas på mail,
lokala hårddiskar och fildelningsprogram. Dessa inköp görs
ofta ute i verksamheten. Det här försvårar uppföljning,
transparens, risk och kontroll.

På AreaChica lägger vi all vår tid på att utveckla lösningar
för att systematisera. digitalisera och förenkla inköp och
upphandlingsprocessen. AreChica har utvecklat ett
användarvänligt systemstöd som gör att du som ansvarig
inköpare får all info och dokumentation kopplat till inköpet
på ett och samma ställe – helt digitalt.

Under mina 15+ år som inköpsdirektör har jag saknat ett användarvänligt verktyg som stödjer köparen genom hela processen – från att förstå en kategori till arkiverat avtal.

 

Emil Hambäck
COO Areachica

Skapa upphandling

 • Hitta kvalitetssäkrade leverantörer i digitala Showroom med videopitchar, specifikationer och priser eller bjud in någon av dina tidigare favoriter
 • Modulärt upphandlingsverktyg med kvalitetssäkrade upphandlings-mallar
 •  Redigera befintliga upphandlings-mallar eller skapa era egna
 •  Tracka all aktivitet i din upphandling

Konkurrensutsätt och utvärdera anbud

 • Samla alla anbud på ett ställe
 • Anbud ställs upp bredvid varandra och gör det enkelt att konkurrensutsätta
 • Möjlighet att exportera inkomna anbud till excel

 

Signera och arkivera

 • Använd/Redigera våra kvalitetssäkrade avtals-mallar eller ladda upp era egna
 • Skicka ut avtal för digital signering med BankID
 • Exportera all upphandlingsdata till PDF 
 • Arkivera upphandlingen och få all dokumentation samlat på ett ställe

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att förenkla och få full kontroll på era inköp?

Boka demo!

Några av våra köpare