Skip to content

AreaChica är en marknadsplats och ett community för dig som säljer eller köper B2B.

Som köpare stödjer vi dig genom hela inköpsprocessen.  Du får inspiration, kategoriinsikter, upphandlingsunderlag och möjligheter att värdera, jämföra och betygssätta leverantörer i vårt showroom.  När du vill handla upp får du tillgång till ett enkelt och effektivt upphandlingsverktyg där du med ett par klick skickar ut anbudsförfrågan och sedan enkelt kan jämföra inkomna anbud från branschen bästa leverantörer. När du vill skriva avtal bistår AreaChica med leverantörsneutrala avtalsmallar, digital signering och avtalsarkivering med pushnotiser.

Som säljare erbjuds du ett personligt och uttrycksfullt sätt att presentera ditt företag med video, referenser och erbjudanden. Du blir kontaktad av kvalificerade köpare som är intresserade av just dina tjänster. Du blir även inbjuden att svara på anbud inom din kategori. Avtalsprocessen blir snabb och enkel genom färdiga avtalsmallar och såväl digital signering som avtalsarkivering med pushnotiser.

I vårt community kan både köpare och säljare få kontakt och diskutera lösningar, utbyta erfarenheter och hjälpa varandra till bättre affärer.  

I korthet kan man säga att här hittar du allt du behöver för att göra ett kostnads- och tidseffektivt inköp. Eller allt du behöver för att hitta dina nya kunder. För alla typer av tjänster. Från start till mål.

Välkommen till AreaChica!